Algemene voorwaarden

Artikel 1. Containerbegrippen. Wat bedoelen we ermee?
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Uitjesmarkt/(wij-vorm): gedefinieerd in artikel 2 van deze algemene voorwaarden;
 2. Wederpartij/(jij-vorm): De partij waarmee Uitjesmarkt een Overeenkomst heeft gesloten;
 3. Overeenkomst: elke afspraak tussen Uitjesmarkt en jou;
 4. Schriftelijk(e): per e-mail, per bericht via elektronisch device, per post of via een fysiek document;
 5. Derde(n): personen die geen partij bij de Overeenkomst zijn;
 6. Consument: Een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2. Onze gegevens. Lekker transparant
Naam: Uitjesmarkt B.V.
LeisureTeam: Eventplanner, organisator groepsactiviteiten en events en ten uitvoer gebracht op www.leisureteam.nl
Adres: Harderwijkerweg 141
Postcode en vestigingsplaats: 3852 AB, Ermelo
KvK nummer: 84304642

Artikel 3. Algemene bepalingen

 1. We zijn een online platform. Dat betekent dat aankopen online gedaan zullen worden. Dit is belangrijk voor de algemene voorwaarden. Voordat je afrekent staat er een boxje waar je een vinkje in moet zetten. Op dat moment ga je akkoord met de algemene voorwaarden. Lees ze goed! We hebben ze zo op de website gezet dat je ze ook kan downloaden en dus opslaan.

Artikel 4. Het aanbod

 1. Soms kan het zo zijn dat een aanbod, zoals bij reclame artikelen, maar tot een bepaalde tijd geldig is. Of dat er bijvoorbeeld op = op bijstaat. Hoe graag we ook zouden willen: we kunnen na zo’n moment het product niet meer voor die prijs leveren. We helpen je wel graag bij het vinden van een ander geschikt product.
 2. Ken je de casus van Leen Bakker? Die beddenleverancier plaatste stapelbedden in hun webshop voor 30 euro. Een foutje. De prijs was eigenlijk 300 euro. We gaan er natuurlijk vanuit dat ons dit niet overkomt. Heb je toch een product gekocht voor een te lage prijs door een fout van ons? Dan kunnen we dat product helaas niet leveren. Wel zoeken we graag samen naar een oplossing.

Artikel 5. De Overeenkomst

 1. Je wilt van onze dienst gebruik maken? Leuk! We sluiten dan een Overeenkomst. Deze Overeenkomst ontstaat wanneer jij iets afneemt op ons platform. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst.
 2. Het kan voorkomen dat een bepaling uit onze voorwaarden of de Overeenkomst niet (meer) geldig blijkt te zijn. We zullen dan samen in overleg treden om tot een bepaling te komen die wel geldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de niet geldige bepaling.
 3. Wanneer wij rechtvaardige twijfels hebben of jij jouw kant van de Overeenkomst wel kan nakomen, bijvoorbeeld de betaling. Hebben wij het recht geen uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 6. Ontbinding en opzegtermijnen voor samenwerkingen

 1. We gaan het liefst een zo lang mogelijke Overeenkomst aan. Voor altijd als het aan ons ligt. Maar zodra we merken dat het niet langer botert, moeten we Overeenkomst per direct opzeggen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer betalingen ophouden. Of wanneer er sprake is van een faillissement of surseance van betaling. Laten we hier samen over overleggen.
 2. Jij kan de Overeenkomst natuurlijk ook opzeggen. Dit kun je op ieder moment doen. We houden je uiteraard liever als klant. Ben je ergens niet tevreden over? Laat het ons vooral weten! Wil je toch opzeggen? Dan geldt er een opzegtermijn van één maand. Wanneer we al langer dan één jaar een Overeenkomst hebben geldt er een opzegtermijn van twee maanden.

Artikel 7. Annulering en wijzigen van boeking door klant

 1. Wil je een geboekt uitje wijzigen? Dat is natuurlijk mogelijk. Dit moet alleen wel uiterlijk 7 dagen voordat het uitje zal plaatsvinden gebeuren. Mochten er bij de wijziging verschillen in prijs tot stand komen, dan zullen wij het uitje pas wijzigen nadat jij schriftelijk akkoord op de wijziging hebt gegeven. Ook kan het zijn dat het wijzigingskosten in rekening worden genomen, enkel wanneer er kosten zijn gemaakt die niet meer ongedaan gemaakt kunnen worden
 2. Wil je een geboekt uitje annuleren? Dat is mogelijk als dit in ieder geval 7 dagen voor het uitje zou plaatsvinden gebeurt. We nemen hierbij annuleringskosten in rekening.

a. bij annulering tot 2 maanden voor aanvang: 15% van de prijs;
b. bij annulering vanaf 2 maanden tot 1 maand voor aanvang: 35% van de prijs;
c. bij annulering vanaf 1 maand tot 14 dagen voor aanvang: 60% van de prijs;
d. bij annulering vanaf 14 dagen tot 7 dagen voor aanvang: 95% van de prijs;
e. bij annulering vanaf 7 dagen voor aanvang of later: 100% van de prijs.

Wanneer je akkoord bent gegaan op een offerte voor 30 personen of meer kan je een vermindering van het overeengekomen gastenaantal met verrekening van kosten eenmalig doorgeven tot 7 (soms 14) dagen voor aanvang van het evenement. De verrekening van kosten kan tot een maximum van 10% van het overeengekomen gastenaantal.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Kwaliteit staat bij ons samen met klanttevredenheid hoog in het vaandel. Toch kan het voorkomen dat er iets gebeurt wanneer je van onze diensten gebruik maakt. Dus dat er schade ontstaat. LeisureTeam beschikt gelukkig over een aansprakelijkheidsverzekering. Wanneer de desbetreffende dienst is uitgevoerd door LeisureTam bekijken we graag of er recht bestaat op een vergoeding van deze schade.
 2. Wanneer er een schadevergoeding wordt vergeven is de maximale schadevergoeding die wij aan jou zullen uitkeren, de hoogte van het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering uitkeert.
 3. LeisureTeam dient – naast het zelfstandig uitvoeren van evenementen en activiteiten – ook als een platform voor het boeken van activiteiten en uitjes uitgevoerd door een derde partij. Bij deze activiteiten en uitjes zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade die je oploopt.
 4. De aard van sommige activiteiten zijn dusdanig risicovol dat een beroep op aansprakelijkheid niet van toepassing is. Deelname hierbij is op eigen risico. Voorbeelden zijn een bootcamp en clinics voor vechtsporten.
 5. Het is voor ons wel cruciaal dat je de schade op tijd meldt. Wanneer je na één jaar na aankoop pas je schade meldt, kunnen we de schade helaas niet meer vergoeden. Wees dus op tijd!

Artikel 9. Overmacht

 1. Zoals al eerder gezegd doen we echt ons uiterste best om jou zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het zo zijn dat er iets gebeurt waar wij geen invloed op hebben. Dit kan bijvoorbeeld een pandemie zijn. Maar ook bijvoorbeeld stakingen of files. Hoe hard we ook werken, in zo’n geval lukt het ons helaas niet om de beloftes waar te maken. We gaan uit van je begrip. Het is in zo’n geval dan ook niet mogelijk om een schadevergoeding te eisen. Of om de boeking te annuleren of de Overeenkomst te ontbinden.
 2. Wanneer zo’n situatie zich voordoet gaan we ons uiterste best doen om zo snel mogelijk te leveren. Hebben we het na 30 dagen nog steeds niet voor elkaar? Dan mogen we allebei de Overeenkomst ontbinden. Het is in dat geval niet mogelijk om eventuele schade vergoed te krijgen.

Artikel 10. Garantie en betaling

 1. Wij garanderen de beste kwaliteit. De klant is koning. Toch kunnen wij geen garantie geven over de uitvoering van de uitjes, dat risico ligt bij de leverancier van het uitje.
 2. Vaak zul je direct afrekenen. Als dat niet het geval is, geldt er een betalingstermijn van dertig dagen.
 3. Wanneer je niet op tijd betaalt, zullen we je dat altijd eerst netjes laten weten. Dan krijg je van ons nog eens zeven dagen om het bedrag te betalen. Lukt het dan nog steeds niet? We zullen steeds iets minder vriendelijk worden totdat we de vordering aan een incassobureau over dragen. We hopen dat het nooit zo ver komt. Overleg vooral even wanneer je simpelweg niet kan betalen. Bel ons even op.
 4. Hebben wij een korting of actie lopen? Maak hier vooral gebruik van! Het is alleen niet zo dat je op een later moment, na afloop van de actie of korting, nog een beroep kan doen op deze eerdere aanbieding.

Artikel 11. Klachten

 1. Mocht er iets niet kloppen aan de Overeenkomst en is er dus een gebrek? Dan moet je dit binnen twee maanden aan ons laten weten nadat je het gebrek hebt ontdekt. Is er sprake van een zichtbaar gebrek? Dan moet je het ons een stuk sneller laten weten, namelijk binnen 48 uur.
 2. De bovengenoemde termijnen zijn fatale termijnen.
 3. Nadat je ons op de hoogte hebt gesteld van het gebrek gaan we meteen voor jou aan de slag. LeisureTeam heeft het recht om te proberen jouw klacht in ieder geval binnen 4 weken op te lossen.
 4. Heb je de Overeenkomst gesloten in de uitvoering van je bedrijf of beroep? Dan zorgt een klacht er niet voor dat jouw betalingsverplichting wordt opgeschort.

Artikel 12. Geheimhouding

 1. Het kan voorkomen dat bepaalde zaken van de Overeenkomst tussen ons als Partijen geheim moet blijven. We zijn dan beide verplicht deze informatie geheim te houden. Dit is zo wanneer het overduidelijk is dat is geheim moet blijven of wanneer een van ons dit heeft medegedeeld.
 2. Mocht het voorkomen dat jij je toch niet aan deze geheimhouding hebt gehouden? Dan staat daar een direct opeisbare boete op van 1.000,- euro. Deze boete zorgt er trouwens niet voor dat wij niet ook nog schade op jou mogen verhalen als duidelijk is dat de boete veels te laag is voor de schade die LeisureTeam lijdt.

Artikel 13. Toepasselijk recht

 1. Op onze Overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Mochten er helaas toch problemen tussen ons ontstaan zullen we eerst zoveel mogelijk in overleg treden om tot een oplossing te komen. Komen we er toch niet uit? Dan is alleen de Nederlandse rechter bevoegd kennis te nemen van onze problemen.

Artikel 14. Survival

 1. De bepalingen uit de algemene voorwaarden en de Overeenkomst die de strekking hebben om na beëindiging van de Overeenkomst hun gelding te behouden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 7 (Aansprakelijkheid), artikel 11 (Geheimhouding), artikel 12 (Toepasselijk recht) en deze bepaling (Survival), blijven na het eindigen van de Overeenkomst ook nog gelden.

Artikel 15. Wijziging of aanvulling

 1. LeisureTeam heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Mocht dat gebeuren? Geen zorgen, dan word jij daarvan tijdig op de hoogte gesteld.
 2. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden zullen in ieder geval 30 (dertig) dagen zitten.
 3. Ben jij een consument, en heeft de wijziging of aanvulling van de voorwaarden tot gevolg dat jij geen vergelijkbare Overeenkomst meer met ons kan sluiten dan je voor de wijziging of aanvulling zou doen? Dan heb jij het recht de gewijzigde voorwaarden te weigeren en de Overeenkomst eventueel te ontbinden.

Artikel 16. Gebruik van cookies op onze website

LeisureTeam.nl maakt enkel gebruik van functionele en analytische cookies die uw privacy niet schenden. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De functionele cookies die wij hanteren zijn essentieel voor de technische werking van onze website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website correct functioneert en bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthoudt.

Daarnaast maken we gebruik van analytische cookies van Google Analytics. Hiermee analyseren we het gedrag van bezoekers op onze website, wat ons de kans geeft om de website te verbeteren. Alle gegevens die we via Google Analytics verzamelen, worden geanonimiseerd en zijn niet terug te leiden naar u. Voor meer informatie over hoe Google omgaat met de verzamelde gegevens, kunt u de privacyverklaringen van Google raadplegen. Let op: deze verklaring kan regelmatig worden gewijzigd.

U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen door de instellingen van uw internetbrowser aan te passen, zodat er geen cookies meer worden opgeslagen. Ook kunt u alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van uw browser.

Strictly Necessary cookies:

Cookie key

Domain

Cookie type

Expiration

Description

__cf_bm

.vimeo.com

Third-party

30 minutes

This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website.

Targeting cookies

Cookie key

Domain

Cookie type

Expiration

Description

YSC

.youtube.com

Third-party

Session

This cookie is set by YouTube to track views of embedded videos.

VISITOR_INFO1_LIVE

.youtube.com

Third-party

6 months

This cookie is set by Youtube to keep track of user preferences for Youtube videos embedded in sites;it can also determine whether the website visitor is using the new or old version of the Youtube interface.

Unclassified cookies:

Cookie key

Domain

Cookie type

Expiration

Description

_hjSession_2963183

.leisureteam.nl

First-party

30 minutes

ct_mouse_moved

www.leisureteam.nl

First-party

Session

ct_checked_emails

www.leisureteam.nl

First-party

Session

_hjSessionUser_2963183

.leisureteam.nl

First-party

1 year

ct_timezone

www.leisureteam.nl

First-party

Session

ct_checkjs

www.leisureteam.nl

First-party

Session

VISITOR_PRIVACY_METADATA

.youtube.com

Third-party

6 months

ct_has_scrolled

www.leisureteam.nl

First-party

Session

ct_ps_timestamp

www.leisureteam.nl

First-party

Session

ct_fkp_timestamp

www.leisureteam.nl

First-party

Session

ct_screen_info

www.leisureteam.nl

First-party

Session

elfsight_viewed_recently

core.service.elfsight.com

Third-party

7 seconds

ct_pointer_data

www.leisureteam.nl

First-party

Session

apbct_headless

www.leisureteam.nl

First-party

Session